Revízie

Revízie elektro pre Vás za výhodné ceny

Zabezpečujeme revízie elektrických inštalácií pre domy, byty, firmy.

Veľmi dôležitým faktorom je mať vyhotovenú revíziu elektroinštalácie. V prípade poruchy ktorá zapríčiní poškodenie majetku, poisťovňa skúma či bola vyhotovená revízna správa. Ak poškodený nevykonal revíznu kontrolu elektrickej inštalácií poisťovňa bude krátiť poistne plnenie a tak sa poškodenému vráti len zlomok investovaných finančných prostriedkov.

Revízia elektriny

Revízie sa týkajú : elektrických prípojok , elektroinštalácie, bleskozvodov alebo ručných náradí či strojov.

Je dôležité z pohľadu bezpečnosti vykonávať revíziu objektu alebo náradia v pravidelných zákonom určených lehotách ktoré zabezpečujú prevenciu pred poruchami.

Zabezpečujeme Východiskové a periodické revízne správy.

Periodická revízna správa je opakovaná revízia toho istého objektu. Pri periodickej revíznej správe si musí klient dohľadať predošlú buď periodickú alebo východiskovú revíznu správu. na základe tejto správy vykoná revízny technik odbornú prehliadku a odbornú skúšku objektu alebo zariadenia.

Východisková revízna správa je to prvá správa o odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia ktoré sa má uviesť do prevádzky. Takáto revízna správa sa vyžaduje napríklad pri novostavbách ku kolaudácií alebo pri úplných rekonštrukciách elektroinštalácie. zároveň je nutné ju vykonať aj pri zriadení nového odberného miesta to znamená elektrickej prípojky.

Revízia elektriny cena

Ceny sa pohybujú od náročnosti objektu. Uvádzame približné ceny:

  • Elektroinštalácia (rodinný dom) : od 100-150€
  • Bleskozvod (rodinný dom 4 zvody) : od 100- 120
  • Ručné náradie stroje cca 20€ kus
  • Prípojka (1T, 2T) : 100€

Pri nacenovaní nás neváhajte kontaktovať: kontakt

Prečo si vybrať práve nás?

Spolahlivosť

Naše projekty realizujeme podľa predpisov a opierame sa o najnovšie aktualizované STN normy.

Profesionálny prístup

V prípade ak sa rozhodnete realizovať projekt u nás. Preberieme všetky časti projektu detailne a oboznámime Vás s prípadnými komplikáciami. Radi s za Vás vyriešime všetky nástrahy.

Výhodné ceny

Myslíme na vaše financie. Realizáciu prispôsobíme Vášmu momentálnemu finančnému stavu.

99% spokojných zákazníkov